PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
Zestawienie druków do pobrania (Dla Firm)

Odwołanie pełnomocnictwa

Oświadczenie o rezygnacji z bankNOWY24

Oświadczenie o rezygnacji z usług indywidualnych

Oświadczenie o rezygnacji z usług wspólnych

Oświadczenie o samodzielnym zniszczeniu karty płatniczej

Potwierdzenie zwrotu karty płatniczej

Rezygnacja ze wznowienia karty płatniczej

Ustanowienie pełnomocnictwa

Wniosek o odblokowanie karty płatniczej

Wniosek o reprint PINu do karty płatniczej

Wniosek o wydanie duplikatu karty płatniczej

Wniosek o wydanie nowego hasła dla Loginu

Wniosek o zamknięcie konta

Wniosek o zmianę danych na karcie płatniczej

Zgłoszenie zniszczenia karty płatniczej

Zmiana danych firmy


Zestawienie druków do pobrania (Dla Klientów Indywidualnych i Rolników)


Dyspozycja przekazania wynagrodzenia

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Odstąpienie od umowy Konta indywidualnego

Odstąpienie od umowy Konta w cześci dotyczącej Karty

Odstąpienie od umowy o kartę płatniczą

Odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Odwołanie pełnomocnika

Oświadczenie o rezygnacji z bankNOWY24

Oświadczenie o rezygnacji z usług indywidualnych

Oświadczenie o rezygnacji z usług wspólnych

Oświadczenie o samodzielnym zniszczeniu karty płatniczej

Potwierdzenie zwrotu karty płatniczej

Rezygnacja ze wznowienia karty płatniczej

Ustanowienie pełnomocnictwa

Ustanowienie zgody na realizację polecenia zapłaty

Ustanowienie zlecenia stałego

Wniosek o odblokowanie karty płatniczej

Wniosek o reprint PINu do karty płatniczej

Wniosek o wydanie duplikatu karty płatniczej

Wniosek o wydanie nowego hasła dla Loginu

Wniosek o zamknięcie konta

Wniosek o zmianę danych na karcie płatniczej

Zgłoszenie zniszczenia karty płatniczej

Zmiana danych osobowych

Oświadczenie o Statusie rezydencji podatkowej


Zestawienie druków do pobrania dla lokat w placówkach


Dyspozycja otwarcia lokaty

Dyspozycja zamknięcia Lokaty z datą przyszłą

Odwołanie pełnomocnictwa do umowy ramowej terminowej lokaty oszczędnościowej

Pełnomocnictwo do umowy ramowej terminowych lokat oszczędnościowych

Zlecenie z Rachunku Oszczędnościowego
Dokumenty do pobrania dot. produktów i usług oferowanych w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym (neoBANKu) do 31 grudnia 2023 r.

Dla Klientów Indywidualnych


RACHUNKI:
Dokumenty dotyczące opłat neoKONTO PROFIT

Dokumenty dotyczące opłat neoKONTO od 01.01.2023

Regulamin Konta osobistego zał. 1

Regulamin Konta oszczędnościowego dla osób fizycznych zał. 2

Słownik pojęć powiązanych z rachunkiem płatniczym

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych zał. 1

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych zał. 1

Regulamin Promocji neoKONTA PROFIT 04.2024-05.2024 r.

Regulamin Promocji neoKONTA PROFIT 06.2024-07.2024 r.


KREDYTY:
Regulamin kredytów konsolidacyjnych i hipotecznych od 04.04.2023 roku

Wyciąg Taryfy prowizji i opłat dla Klientów Indywidualych od 04.04.2023 roku


OSZCZĘDNOŚCI:
Regulamin lokat dla Klientów Indywidualnych od 01.07.2021 roku

Regulamin terminowych lokat oszczędnościowych od 09.10.2016 roku

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych od 04.04.2023 roku


Dla Przedsiębiorców i Rolników


RACHUNKI:
Regulamin Konta firmowego (T4)-Z4

Regulamin Konta firmowego-Z3

Regulamin Konta rolniczego (T4)-Z6

Regulamin Konta rolniczego-Z5

Słownik pojęć powiązanych z rachunkiem płatniczym

Taryfa prowizji i opłat dla Firm -Z3

Taryfa prowizji i opłat dla Firm - zał. 2 (kredyt w rachunku)-Z3

Taryfa prowizji i opłat dla Firm - zał. 3 (kredyty i pożyczki)-Z4

Taryfa prowizji i opłat dla Przedsiębiorców-Z2

Taryfa prowizji i opłat dla Przedsiębiorców - zał. 2 (kredyt w rachunku)-Z1

Taryfa prowizji i opłat dla Przedsiębiorców - zał. 3 (kredyty i pożyczki)-Z2


KREDYTY:
Regulamin kredytów i pożyczek dla Przedsiębiorców od 04.04.2023 roku

Wyciąg - Taryfa prowizji i opłat dla Firm od 05.12.2022 roku


OSZCZĘDNOŚCI:
Regulamin rachunków lokat terminowych od 01.03.2021 roku


ZADZWOŃ
(Z POLSKI):
801 372 772*
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZADZWOŃ
(Z POLSKI I ZAGRANICY):
13 46 55 750
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.