RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
Klient opóźniający się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki ma możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Restrukturyzacja zadłużenia polega na zmianie określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, np. poprzez zmianę harmonogramu spłaty.

Restrukturyzacja zadłużenia przeprowadzana jest na warunkach wspólnie uzgodnionych przez klienta i Bank. Jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest na podstawie oceny sytuacji finansowej i gospodarczej klienta.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia można składać w dowolnej placówce Banku lub przesłać listownie na adres Banku -
ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań.

ZADZWOŃ
(Z POLSKI):
801 372 772*
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZADZWOŃ
(Z POLSKI I ZAGRANICY):
13 46 55 750
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.